นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามภารกิจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำนักจัดการป่านันทนาการ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามภารกิจงานของสำนักจัดการป่านันทนาการ โดยมีนายธิติกรกิตตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผอ.ส่วนจัดการพื้นที่ นายราเมศร์ ธนูบรรพ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์ ผอ.ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย นางสาวอรวรรณ สดใส นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่านันทนาการ ร่วมให้ข้อมูลและรับฟังนโยบายการทำงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักจัดการป่านันทนาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้ง ป่านันทนาการทั้งหมด 10 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเป้าหมายที่จะประกาศจัดเก็บค่าบริการในป่านันทนาการที่ได้มีการประกาศไปแล้ว และกำหนดจะประกาศป่านันทนาการเพิ่มอีก 10 แห่ง รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานป่านันทนาการด้วยในการนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เนื่องจากสำนักจัดการป่านันทนาการเป็นสำนักที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีภารกิจงานที่ค่อนข้างมาก และถือว่าเป็นภารกิจหลักที่กรมป่าไม้ต้องเร่งดำเนินการ ดังนั้นจึงต้องอาศัยศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านก็สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม

Leave a Comment

Skip to content