นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานงานวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 19 ปี “

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 19 ปี 3 ตุลาคม 2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารระดับสูงของ ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมงาน จากนั้น รมว.ทส. ได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับผู้บริหารหน่วยงานสังกัด ทส. ทั่วประเทศ โดยจะดำเนินงานภายใต้นโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้า อย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

Leave a Comment

Skip to content