นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดระยอง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รับฟังสรุปสภาพพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด จากผู้บริหาร PTT GC และถ่ายทำสปอตโทรทัศน์ “ลมหายใจ” และรับฟังสรุปการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าห้วยมะหาดจากชุมชนในพื้นที่ ณ บริเวณโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณต้นไม่ทรงปลูกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก ที่อำเภอบ้านฉาง เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูก จากนายสุชิน พลูหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และนายปรมินทร์ ราชอังกูล ปลัดเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content