นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ ออส. นำผู้บริหารร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยรองอธิบดีและผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย ได้เริ่มขึ้นเป็นปีแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติทั้งนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content