นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเด่น

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานนี้ กรมป่าไม้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงานเรื่อง เครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมรับรางวัลของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายอภิรัตน์ พิรุฬห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายธีรศักดิ์ สมานิตย์ ประธานเครือข่ายฯ รวมทั้งทีมกองเชียร์ของกรมป่าไม้ นำโดย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้กำลังใจเชียร์แบบ New Normal ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content