นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเสวนาคาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า แนวทางการดำเนินงานและการแบ่งปัน กรณีดำเนินโครงการในพื้นที่ของภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมการเสวนา และ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โดยในการเสวนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตว่าคืออะไร ทำอย่างไรถึงจะได้คาร์บอนเครดิต และคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ T-VER จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในส่วนของกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ ได้ร่วมเสวนาในประเด็น “คาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าในพื้นที่กรมป่าไม้ ภาคเอกชนทำได้จริงหรือ” ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ออกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 โดยมี 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ได้รับอนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมป่าไม้ ตามมาตรา 19 (CSR)
แนวทางที่ 2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
แนวทาวที่ 3 ได้รับอนุญาตตามมาตรา 18 พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นคำขอได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5030 หรือ ทาง E-mail:[email protected]

Leave a Comment

Skip to content