นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เตรียมรับการประชุมเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (Workshop on Basic English Communication Skill Development for International Forestry Cooperation Coordinators)” ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Online) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับนานาชาติ ว่าด้วยการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้านป่าไม้เอเปค ครั้งที่ 5 จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ บุคลากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ให้มีความพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการป่าไม้ในอนาคตโดย มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ กว่า 150 ราย โดยการจัดอบรมดังกล่าวจะเป็นการบรรยายร่วมกับการฝึกในรูปแบบการพูดคุยโดยมีแขกรับเชิญชาวต่างชาติจาก 15 ประเทศ ทั่วโลก ประกอบด้วย ประเทศเนปาล ภูฏาน เวียดนาม จีน ไนจีเรีย อาร์เจนตินา อินโดนีเชีย อียิปต์ มาลี ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา คาซัคสถาน และ ประเทศไนเจอร์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับชาวต่างประเทศในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content