นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ รางวัล “เพชรจรัสแสง” และ “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2564

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องแถลงข่าว 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ รางวัลคนดีศรี สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมเป็นเกียรติในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2564 นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รับรางวัล “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content