นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนันสนุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนันสนุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (wood pallets) จากใบไม้ทางเลือก ทางรอด จากปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น pm 2.5 จำนวนเงิน 60,000 บาท จากบริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้งค์ จำกัด โดยมี นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโชยน์สูงสุด

Leave a Comment

Skip to content