นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหาร สจช. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายคมสัน เที่ยงดี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนและสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ นายสุมัย หมายหมั้น ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ นายสกฤษฎิ์ จิตนอก ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคกลาง และนายสีหา มงคลแก้ว ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันทำ อาทิ การเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมป่าไม้ ในการสำรวจตลาดกล้าไม้จากชุมชน รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนสิ่งที่ชุมชนอยากให้กรมป่าไม้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานป่าชุมชน โดยท่านรอง อปม. ได้เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกันปลูกสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทลายโจร เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือคนทั้งในและนอกชุมชน และได้ให้กำลังใจแก่ชาวป่าชุมชนทุกคน

Leave a Comment

Skip to content