นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการพิจารณาประเมินป่าชุมชน ประจำปี 2564

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานกรรมการโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นประธานการพิจารณาประเมินป่าชุมชน ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชนลดสภาวะโลกร้อน และให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนายนิทรรศ
เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ร่วมให้กำลังใจชุมชน ซึ่งในการพิจารณาประเมินป่าชุมชนดังกล่าว มีคณะกรรมการจากกรมป่าไม้ นำโดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะกรรมการจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ร่วมพิจารณาตรวจประเมินป่าชุมชนและซักถามข้อมูลในการดำเนินงานของป่าชุมชน ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content