นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน ชั้น 3 กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหาร สจช. ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายอำนาจ กุลทอง ประธานเครือข่ายป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านระบบ video conference ถึงกิจกรรมต่างๆที่ร่วมกันทำ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนสิ่งที่ชุมชนอยากให้กรมป่าไม้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานป่าชุมชน โดยท่านรอง อปม. ได้เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกันปลูกสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทลายโจร เพื่อใช้ดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือคนทั้งในและนอกชุมชน และได้ให้กำลังใจแก่ชาวป่าชุมชนทุกคนเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานป่าชุมชนไปด้วยกัน

Leave a Comment

Skip to content