นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการประชุม “การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าภาคตะวันออก”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิ … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน “ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน “ประชุมเ … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจากกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย … Read more