รับหนังสือ ร้องเรียนของ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือ ร้องเรียนจาก น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และเคยครอบครองที่ดินประเภท ภบท.5 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

          ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้  ได้แจ้งว่าจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Leave a Comment

Skip to content