พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล พาณิชย์ พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างสำรวจ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป้าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ ณ เมรุวัดสะแก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในบริเวณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content