นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้พันธุ์ดี ให้แก่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเชียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง 101,010 ต้น ทั่วจังหวัดนนทบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้พันธุ์ดี ให้แก่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเชียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง 101,010 ต้น ทั่วจังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปก.ทส. ผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมงาน โดยตั้งเป้าปลูกให้ครบ 101,010 ต้น ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  รมว.ทส. กล่าวว่า ทส. ได้ให้ความสำคัญกับการลดปัญหามลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือกับทุกส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

โดยการมอบหมายให้กรมป่าไม้ แจกจ่ายกล้าไม้คุณภาพดีให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูกยังสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะในงานที่จัดขึ้นในวันนี้กรมป่าไม้นำกล้าไม้จำนวน 1,000 กล้า มาแจกจ่ายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี และจัดลงทะเบียนผู้ที่มารับกล้าไม้ เข้าโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ซึ่งในขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 147,399 ราย ปลูกไปแล้ว 12,732,401 ต้น อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่รุกขกร มาตัดตกแต่งต้นไม้ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามด้วย

Leave a Comment

Skip to content