นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำสึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562

Leave a Comment

Skip to content