ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณไปเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน