นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563

           วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 7/2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้

วันที่  2  เมษายน  2563 นายจิระศักดิ์ ชู … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้

ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

   ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป … Read more ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

อธิบดีกรมป่าไม้รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไ … Read more อธิบดีกรมป่าไม้รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กรมป่าไม้ หารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน ในการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

         & … Read more กรมป่าไม้ หารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน ในการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมก … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference

ปกท.ทส. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

          … Read more ปกท.ทส. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.

          … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.

อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

         & … Read more อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ