นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม หารือ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม หารือ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

สรุปผลการประชุม COVID 19

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีก … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต”

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ธนาคารไทยเครดิต สนับสนุนกล้าไม้ “ โครงการล้านกล้าไม้ ”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการหารือร่วมกับ ปตท. และ อบก. หารือความร่วมมือการรับรองการดำเนินการเรื่อง carbon credit

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจ … Read more