ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังรักษาไม้ของกลาง สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ของกลางในการกระทำผิด ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2