ส่วนจัดการป่าไม้ ดำเนินการกิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง และต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

» Read more
1 2