ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนผ่านช่องทางรับเรื่อง : FACEBOOK สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๔ – ๐ – ๐๐ ไร่
๒.ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
๓.ผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๕๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบพื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๔ ฐานบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
๔.เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *