น่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้อยู่ที่ชายป่าติดกับถนนสาย ร้อยเอ็ด-พนมไพร อยู่ใกล้กับสวนป่าอุโมง-หนองแวง เดิม

» Read more

วันที่ 30 มกราคม 2562 ส่วนอำนวยการ ติดตามผลการปฎิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสี่แยกโนนชัยศรี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more
1 3 4 5