แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 กรกฎาคม 2017


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปล่อยกำลัง จนท.เข้าปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ม.6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ได้มีประกาศกรมป่าไม้ ฉบับบลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว […]