แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2017


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปล่อยกำลัง จนท.เข้าปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ม.6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่ได้มีประกาศกรมป่าไม้ ฉบับบลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่และหมายเลขโทรศัพท์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จึงขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรไทย ก้าวไกลเพื่อปวงประชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 24 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รกท.ผอ.สจป.ที่ ๑(ชม.) พร้อมด้วย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำร […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4 จังหวัดเชียงใ […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 5 จังหวัดเชียงใ […]