แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 24 กรกฎาคม 2017


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรไทย ก้าวไกลเพื่อปวงประชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 24 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รกท.ผอ.สจป.ที่ ๑(ชม.) พร้อมด้วย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำร […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4 จังหวัดเชียงใ […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 5 จังหวัดเชียงใ […]