แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2017


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เ […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 28 มิ.ย.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) เวลา 10.00 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่), ตรวจ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 27 มิ.ย.2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานภารกิจของนายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) 1.เวลา 13.30 น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่), นา […]


ประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าปลูกยางพารา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ และ พ.อ. โสมทัต อุทัยผล รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ กอ.รมน.จว.ชม. พ.ต.หญิง ธนัสชนม์ ธนวัฒน์กันยสกุล จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จว […]