นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้ง 3/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้ง 3/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมก … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ขับเคลื่อนระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ขับเคลื่อนระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายประจำสัปดาห์

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่า … Read more

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมหนุนแก้วเพาะกล้าไม้

อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมผุดแก้วเพาะกล้าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ กรมป่าไม้ งกล่าวเป็นความร่วมม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย ทส. ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย ทส. ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้นายอดิศร … Read more