นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ คาร์บอนเครดิตจากการปลูกและดูแลป่า

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประขุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประขุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ พร้อมแม่พิมพ์จาน และแม่พิมพ์กระถาง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ พร้อมแม่พิมพ์จาน และแม่พิมพ์กระถาง

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรม … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เตรียมรับการประชุมเอเปคด้านป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เตรียมรับการประชุมเอเปคด้านป่าไม้

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งพิจารณาร่างระเบียบ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 3 ฉบับ

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งพิจารณาร่างระเบียบ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 3 ฉบับ

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกร … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ อบก. ในการดำเนินงานโครงการ T-VER

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ อบก. ในการดำเนินงานโครงการ T-VER

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤ … Read more