นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือเรื่องการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการหารือเรื่องการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ โมรานนท์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจาก พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ โมรานนท์

                วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15. … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมมหาว … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานหารือเพื่อเตรียมการจัดทำห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานหารือเพื่อเตรียมการจัดทำห้องประวัติศาสตร์กรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมป่าไม้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.”

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น "ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.

         & … Read more