ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (High-Level Segment – HLS) ในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรว … Read more

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ Net Zero จัดการศึกษาอบรม ปธส. รุ่น 11 สร้างสมดุลพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน

25 เมษายน 2567 ณ ห้องอารีย์สัม … Read more

Skip to content