English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1656

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2558-2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ อ่านเพิ่มเติม...

news1687

News image

กรมป่าไม้ จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1655

News image

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1654

News image

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน  เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1653

News image

ร่วมประชุมทางไกล สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1649

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เดินทางมาเยี่ยมเครือข่าย รสปท. บ้านนาไฮ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1648

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมวางแผนมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1689

News image

กรมป่าไม้ จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

news1690

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ตำบลทรงคะนอง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) อ่านเพิ่มเติม...

news1688

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ผู้ใหญ่บ้านโคก ตาวง ตำบลไม้รวก อำเภอท่า ประธานเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ปรองดองสร้างชาติ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) อ่านเพิ่มเติม...

news1686

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัล ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1684

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านเพิ่มเติม...

news1685

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การอนุรักษ์ คุ้มครองถิ่นกำเนิดพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี อ่านเพิ่มเติม...

news1683

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในโครงการปล่อยแถวกำลังพลและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมรณรงค์ออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและ ป่าชุมชน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี อ่านเพิ่มเติม...

news1682

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานโครงการรำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร และร่วมรับฟังผลการเสวนาของเวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง  ณ อาคารอนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1681

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับรายการ 360 องศา ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็นสถาณการณ์ป่าไม้ของไทย เนื่องในวาระการจากไปของ สืบ นาคะเสถียรที่จะครบรอบ 24 ปี ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1679

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ของสถานนีโทรทัศน์โทยรัฐทีวี ในประเด็นการดำเนินงานภารกิจของกรมป่าไม้ ในเรื่องของมาตรการทวงคืนผืนป่าฯณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้จะเผยแพร่ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 20.30 น. อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1655

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ทางกฏหมายสำหรับนิติกร กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ... อ่านเพิ่มเติม...

1654

News image

  นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์สปา ... อ่านเพิ่มเติม...

1653

News image

 นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาและรายงาน ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ... อ่านเพิ่มเติม...

1652

News image

 นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และคณะ เป็นตัวแทนกรมป่าไม้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้ทรงคุณวุฒิชัยยุทธ กมลศิริสกุล และนายชุมพล ลิมปวัฒนภูมิ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินการฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กันยายน 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ รางวัลคนรักษ์ป่า (สยามรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 4)
-  คอลัมน์ ซ่าส์จนหยดสุดท้าย...ดาว์พงษ์ จัดเต็ม (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  ไทยรัฐ ระวังซ้ำเติมเหลื่อมล้ำ (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 3)
-  แจ้งจับแล้วข้าราชการสบคบรุกป่าภูเก็ตทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดิน-อดีตป่าไม้
  (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 57 หน้า 1)

-  กระบี่ผลักดันม็อบออกนอกพื้นที่ (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 57 หน้า 16)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทศ รื้อสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  กรมป่าไม้ จัดงานสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่บุคลากร หวังกระตุ้นจิตสำนึก
  (โพสต์ทูเดย์ 17 ก.ย. 57 หน้า
21)
-  ดาว์พงษ์สั่งบิ๊กทส.ส่งการบ้านปัดเอี่ยวย้าน อ.ที่ดิน-ผู้ว่าภูเก็ต
  (มติชน 17 ก.ย. 57 หน้า 13) 

-  คอลัมน์สังคมโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ทูเดย์ 17 ก.ย. 57 หน้า A4)
-  รวบแก๊งไม้ขนส่งขายเพื่อนบ้านนายทุนบังอาจติดสินบนจับอีก
  (บ้านเมือง 17 ก.ย. 57 หน้า 20)

-  ภาคอีสาน สนธิกำลังสกัดไม้ซิวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
  (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 57 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กันยายน 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว ที่นี่ กม. 4.5 คนรักษ์ป่า (คม ชัด ลึก 16 ก.ย. 57 หน้า 5)
-  ภาพข่าว สัมมนา เจ้าหน้าที่รัฐ (บ้านเมือง 16 ก.ย. 57 หน้า 12)
-  ภาพข่าว จับรายวัน (สยามรัฐ 16 ก.ย. 57 หน้า 14)
-  ดาว์พงษ์ จัดเต็มพวกรุกป่าลั่นแก้ ที่ดิน งัดข้อ อุทยาน-ป่า (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  คอลัมน์ข้าราษฎร 118 ปี กรมป่าไม้ (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 7)
-  Officials accused in land conspiracy (Bangkok Post 16 September 2014 Page 2)
-  Officials in trouble over illegal land deeds 16 SET TO BE CHARGED OVER
  MAJOR
(The Nation 16 September 2014 Page 3A)
-  รวบ เสี่ยเล็ก รุกหาดฟรีดอมแจ้งจับ 8 ข้าราชการ ร่วมฮุบป่าภูเก็ต
  (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 5)

-  รุกป่าภูเก็ตเสียหายหมื่นล้านอธิบดีแจ้งความ 11 ข้าราชการ ร่วมขบวนการ สปก.
  ชี้นายทุนยืด
(โพสต์ทูเดย์ 16 ก.ย. 57 หน้า A1)
-  กรมป่าไม้ ตามรอยพระยุคลบาท ปลูกฝังหลักธรรมในหัวหน้าป่าไม้
  (ไทยโพสต์ 16 ก.ย. 57 หน้า 7) 

-  คอลัมน์ เหนือจรดใต้ กำลังนับพันผลักดัน (ไทยโพสต์ 16 ก.ย. 57 หน้า 6)
-  บทบรรณาธิการ พูดจริงทำจริง (โลกวันนี้ 16 ก.ย. 57 หน้า 2)
-  สกู๊ปหน้า 1 ร่าง พ.ร.บ.เพื่อคนจนเพิ่มสุขลดเหลื่อมล้ำ (ไทยรัฐ 16 ก.ย. 57 หน้า 1)
-  ยึดไม้ประดู่ซุกนามูลค่า 30 ล้าน (ข่าวสด 16 ก.ย. 57 หน้า 11)
-  เสียงครวญจากชาวบ้านไม่ย้ายออกจากป่าโคกยาว-คอนสาร
  (คมชัดลึก 16 ก.ย. 57 หน้า 8)

-  คอลัมน์ โลกนี้มีรากหญ้า เก่งแต่ชาวบ้าน (มติชน 16 ก.ย. 57 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2557
There are no translations available.

- ภาพข่าว จัดการป่าสงวน  (แนวหน้า  12 ก.ย. 57  หน้า 13)
- ภาพข่าว กรมป่าไม้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ “เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
   แบบมีส่วนร่วม”
 
(สยามรัฐ  12 ก.ย. 57  หน้า 6)

- กรมป่าไม้เข้มปราบรุกห้วยขาแข้ง  (ไทยรัฐกรอบบ่าย 12 ก.ย. 57  หน้า 15)
- อ.ป่าไม้ไปภูเก็ตสางสค.บิน2 ใบ  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  12 ก.ย. 57  หน้า 19)
- ปูดทหารไถตังค์ดองรื้อรุก ป่า  (เดลินิวส์  12 ก.ย. 57  หน้า 1,13)
- อธิบดีป่าถกคดีรุกป่าภูเก็ต  (ข่าวสดกรอบบ่าย  12 ก.ย. 57  หน้า 14)
- คอลัมน์ย่อยภูธร ป่าสงวนพื้นที่อุบลฯ ถูกบุกรุกตัดไม้อื้อ  (ไทยโพสต์  12 ก.ย. 57  หน้า 10)
- แจ้งความผู้บริหารทีวีรุกภูเรือ  (โพสต์ทูเดย์  12 ก.ย. 57  หน้า A7)
- ป่ายะลาเหี้ยนถูกตัดปลูกยาง  (ข่าวสดกรอบบ่าย  12 ก.ย. 57  หน้า 1,14)
- คอลัมน์ข่าวสั้น...ยึดไม้แปรรูป 71 ท่อน   (มติชนกรอบบ่าย  12 ก.ย. 57  หน้า 12)
- ยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินผนึกกำลังแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน (เดลินิวส์ 12 ก.ย. 57 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13-15 กันยายน 2557
There are no translations available.

-  กปร.ร่วมพลังหลายหน่วยงานพัฒนาโครงการพระราชดำริฯ (สยามรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 9) 
- 
ฮึ่มเพิกถอนโฉนดฮุบป่าเกาะลันตา ภาค2โต้รีดสินบนป่าคดีรุกทับลาน
  (แนวหน้า 13 ก.ย. 57 หน้า 1)

- 
คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว ฝนต้นไม้ (กรุงเทพธุรกิจ 13 ก.ย. 57 หน้า 1)
- 
คอลัมน์ หลุม19 พาร์ 3 (สยามกีฬา 13 ก.ย. 57 หน้า 12)
- 
ภาพข่าว เรียงคนมาเป็นข่าว มอบรางวัล (มติชน 13 ก.ย. 57 หน้า 4)
- 
คอลัมน์ แวดวงการศึกษา ม.สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ (มติชน 13 ก.ย. 57 หน้า 17)
- 
คอลัมน์ รอบรั้วปทุมวัน คสช.สั่งดาบตำรวจฟันแหลกพวกทำลายป่า
  (โลกวันนี้วันสุข 13 ก.ย. 57 หน้า 20)

- 
ภาพข่าว รุกป่า (มติชน  13 ก.ย. 57 หน้า 3)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ตัดไม้พะยูงเขาใหญ่ (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก ลุยรุกป่าเขานาคเกิด (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ ข่าวสั้น ก่อนขึ้นแท่นทั่วไทย ตัดไม้พะยูงเขาใหญ่ (เดลินิวส์ 13 ก.ย. 57 หน้า 15)
- 
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 13 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
กอ.รมน.ป่าไม้คุ้มครอง ห้วยขาแข้ง (แนวหน้า 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
สวนป่าห้วยแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ได้รับการเยียวยา
  (บ้านเมือง 14 ก.ย. 57 หน้า 8)

- 
นายทุนลอบตัดพะยูงป่าช่องเม็ก (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
คอลัมน์ ภาคภูมิชวนคิด ป่า 102,000,000 ไร่ (ฐานเศรษฐกิจ 14 ก.ย. 57 หน้า 46)
- 
วิศวะ รั้วนนทรี หยิบจอบ-เสียม ฟื้นฟูนิคมสร้างตนเอง คืนพื้นที่สีเขียวป่าชุมชน
  (ไทยรัฐ 14 ก.ย. 57 หน้า 12)

- 
ทวงคืนรุก ขาแข้ง 2.1 หมื่นไร่(มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 10)
- 
คอลัมน์จับข่าวเอามายำ เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าฯ (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 7)
- 
คอลัมน์จับข่าวเอามายำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มติชน 14 ก.ย. 57 หน้า 7)
- 
ภาพข่าว สังคมโพสต์ทูเดย์ รางวัลคนรักษ์ป่า (โพสต์ทูเดย์ 15 ก.ย. 57 หน้า A4)
- 
ภาพข่าว บันทึกสังคม ประกวดป่าชุมชน (ไทยโพสต์ 15 ก.ย. 57 หน้า 16)
- 
ภาพข่าว สัมมนา (บ้านเมือง 15 ก.ย. 57 หน้า 14)
- 
85 squattet farmers face arrest (Bangkok Post  15 September 2014 Page 3)
- 
บทความพิเศษ ไข (ร่าง) พ.ร.บ. เพื่อคนจน 4 ฉบับ สะพานสู่การปฏิรูป
   การจัดการที่ดิน
(ไทยโพสต์ 15 ก.ย. 57 หน้า 4)
- 
ยึดไม้ประดู่ซุกนามูลค่า 30 ล้าน (ข่าวสด 15 ก.ย. 57 หน้า 11)
- 
แก๊งรุกป่าเหิมโทรข่มขู่เสธ.ทหาร (บ้านเมือง 15 ก.ย. 57 หน้า 6)
- 
ดาว์พงษ์ จัดเต็ม พวกรุกป่า ลั่นแก้ ที่ดิน งัดข้ออุทยาน-ป่าไม้
  (มติชน 15 ก.ย. 57 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2557
There are no translations available.

คอลัมน์ ภาพข่าว...จัดการป่า (มติชน  11 ก.ย. 57 หน้า  4)
ภาพข่าวกรมป่าไม้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ไทยโพสต์  11 ก.ย. 57 หน้า 7)
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ...ปล่อยกำลังพลพาดตระเวน
   (บ้านเมือง  11 ก.ย. 57 หน้า 14)

ภาพข่าวพิธีปล่อยแถวกำลังพลและกลุ่มเครือข่าย  (สยามรัฐ  11 ก.ย. 57 หน้า 6)
- ที่ดินแจงโฉนด สิรินาถ’ 3 ตระกูลดังฮุบบุ่งสระพัง  (มติชน  11 ก.ย. 57 หน้า 1,11)
รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย  (เดลินิวส์  11 ก.ย. 57 หน้า 26)
แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนหัวหน้าพยัคฆ์ไพร  (บ้านเมือง  11 ก.ย. 57 หน้า 14)
ทัพภาค 2 ลุยตรวจหาดบุ่งสระพัง  (มติชน  11 ก.ย. 57  หน้า 14)
สำรวจป่ากุยบุรีขึ้นมรดกโลก  (มติชน  11 ก.ย. 57 หน้า 27)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 16

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6499
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5713
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21782
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา35891
mod_vvisit_counterเดือนนี้103590
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา170404
mod_vvisit_counterทั้งหมด9530984

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat