English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1757

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทวงเงิน ทส. 100 ล้าน” อ่านเพิ่มเติม...

gen1756

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานในการแถลงข่าว “โครงการรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติลดใช้ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1755

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการพัฒนาเครือข่าย ทสม. และมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายทสม.จังหวัด จำนวน 34 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1754

News image

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประธานเปิดโครงการค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อ่านเพิ่มเติม...

gen1753

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานร่วมในพิธีเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2559 ณ ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1751

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1752

News image

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะพนักงานพิทักษ์ป่า โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1750

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

gen1749

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1747

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1849

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีตรวจยึดไม้ชิงชันมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

news1847

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1848

News image

กรมป่าไม้ จัดงานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้กรมป่าไม้ได้เชิญ อดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมงานรดน้ำขอพร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1846

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ "คณะทำงานย่อยด้านทรัพยากรป่าไม้" ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1764

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

1765

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบไม้พะยูงจำนวน 158 ท่อน จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ หอประชุมอาคารหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน ... อ่านเพิ่มเติม...

1766

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าที่ 13 (สงขลา) ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1763

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

VDO

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : อบอุ่น.... (คมชัดลึก 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
ภาพข่าว : มอบใบอนุญาต.... (ข่าวสด 29 เม.ย. 59 หน้า 3)
- 
คอลัมน์เกียร์ว่าง - ภาพข่าว : สนับสนุน.... (มติชน 30 เม.ย. 59 หน้า 15 )
- 
เอ็มโอยูประชารัฐลุยแก้ “เขาหัวโล้น”.... (ไทยรัฐ 30 เม.ย. 59 หน้า 12)
- 
ทำข้อตกลง “ประชารัฐ”ชาวบ้าน-จัดการที่ดินป่าสงวน.... (มติชน 30 เม.ย. 59 หน้า 7)
- 
นายกฯ ขู่ ผวจ.เลิกภักดีนายเก่า.... (เดลินิวส์ 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
โพสต์ต้าน-เล็งใช้กม.ประชามติฟัน คสช.แจงจับ 10 คน.... (มติชน 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
จับแล้ว-ป้าวัย 59 รายแรกเซ่นกม.ประชามติ.... (ข่าวสด 29 เม.ย. 59 หน้า 1)
- 
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก : บุกจับรีสอร์ดรุกป่า.... (ไทยรัฐ 29 เม.ย. 59 หน้า 19)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : พลิกฟื้นคืนผืนป่า-นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้…. (บ้านเมือง 28 เม.ย. 59
  หน้า
10)

-  
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : ข่าวแรกกระทรวงทรัพยากรฯ นายชลธิศ  สุรัสวดี....
  (บ้านเมือง
28 เม.ย. 59 หน้า 8)
-  
ภาพข่าว : รักษ์ผืนป่า – จันดา  สายสมร กรรมการบริหารฯ.... (เดลินิวส์ 28 เม.ย. 59 หน้า 7 )
-  
ภาพข่าว : ให้กำลังใจ – อำนวพร  ชลดำรงค์กุล.... (คม ชัด ลึก 28 เม.ย. 59 หน้า 10)
-  
ภาพข่าว : ให้กำลังใจคนอยู่ไกล–นางอำนวพร  ชลดำรงค์กุล.... (มติชน 28 เม.ย. 59
  หน้า 10)

-  
ป่าไม้ลำปางประชุมสัมมนาแจงพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่....
  (แนวหน้า 28 เม.ย. 59 หน้า 14)

-  ภาพข่าว : มอบใบอนุญาต (ข่าวสด  28 เม.ย. 59  หน้า 3)
-  ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบรางวัล (มติชน  28 เม.ย. 59  หน้า 4)
-  ภาพข่าว : อบอุ่น  (คมชัดลึก  28 เม.ย. 59  หน้า 1)
-  ภาพข่าว : เยี่ยมหน่วย...  (แนวหน้า  28 เม.ย. 59  หน้า 14)
-   ภาพข่าว : พลิกฟื้นคืนผืนป่า-นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้….
  (บ้านเมือง 28 เม.ย. 59 หน้า 10)

-   ภาพข่าว : รักผืนป่า – จันดา  สายสมร กรรมการบริหารฯ.... (เดลินิวส์ 28 เม.ย. 59
  หน้า 1,2,9)

-   ลุยแจ้งจับเพจกองทุนฯ ฟันผิดกม.ประชามติ'จตุพร'โวยอุ้มทีมงาน
 
(เดลินิวส์  28 เม.ย. 59  หน้า 1,2,9)

-  พลิกกม.ประชามติฟัน10รายต้านคสช. (มติชน  28 เม.ย. 59  หน้า 1,13,14)
-  ถูกหลอกไปตาย นายกฯ ขอคนเชียงใหม่อย่าให้เกิดซ้ำ
 
(ผู้จัดการรายวัน 360°  28 เม.ย. 59  หน้า 1,11)

-  บุกล็อกอีก10คนทหารโต้ไม่ได้จับ-แค่เชิญคุยเหตุโพสต์ต้านรัฐบาล /
  คุยชาวบ้าน-ไม่แบ่งแยก
(ข่าวสด  28 เม.ย. 59  หน้า 1,10,11)
-  'ประยุทธ์'ขู่เด้ง'ผวจ.'ภักดีนายเก่า (ไทยโพสต์  28 เม.ย. 59  หน้า 1,2)
- 
โพสต์ด่า'บิ๊กตู่'ทหารบุกจับ10คน งัดม.44เค้นสอบค่ายทหารกกต....
 
(บ้านเมือง  28 เม.ย. 59 หน้า 1,10)

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : ข่าวแรกกระทรวงทรัพยากรฯ
  นายชลธิศ  สุรัสวดี....
 (บ้านเมือง 28 เม.ย. 59 หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 เมษายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : เพิ่มขวัญกำลังใจ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้…. (บ้านเมือง 26 เม.ย. 59
  หน้า
10)

-  คอลัมน์สี่แยกปากหวาน : นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้....
  (ผู้จัดการรายวัน 360
0 26 เม.ย. 59 หน้า 15)
-  ทส.จัดสรรที่ดินทำกินให้คนจน 4.5 แสนไร่..... (ไทยรัฐ 26 เม.ย. 59 หน้า 12)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น : บิ๊กตู่ขึ้นเชียงใหม่ตามงานประชารัฐ 27 เม.ย.... (ไทยโพสต์ 26 เม.ย. 59
  หน้า 3)

-  ลดปลูกข้าวโพด-เพิ่มพื้นที่ป่าด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..... (กรุงเทพธุรกิจ 26 เม.ย. 59
  หน้า
7)
- สร้างขวัญกำลังใจจทน.-ปชช.ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้.... (พิมพ์ไทย 26 เม.ย. 59
  หน้า 4)

-  เมื่อเมืองไทยไร้ป่า .... (มติชน 26 เม.ย. 59 หน้า 20)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 เมษายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : พลิกฟื้นคืนผืนป่า - นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้…. (มติชน 27 เม.ย. 59
  หน้า
10)

- 
ภาพข่าว : นายชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้.... (ไทยรัฐ 27 เม.ย. 59 หน้า 12)
-  
แกนนำโคกยาวหายลึกลับปมจักระเบียบทวงคืนผืนป่า..... (คม ชัด ลึก 27 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
“ปราบผู้บุกรุกป่า” รัฐบาล คสช.เอาจริงแค่ไหน?.... (แนวหน้า 27 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือลดลง..... (สยามรัฐ 27 เม.ย. 59 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23-25 เมษายน 2559
There are no translations available.

-  ภาพข่าว : คืบหน้า-กรมป่าไม้ ร่วมกับกองบังคับการฯ…. (แนวหน้า 23 เม.ย. 59 หน้า 14)
-  
เขาว่าให้ยุบกรมป่าไม้.... (คม ชัด ลึก  25 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
พรานดอดล่าสัตว์ยิงเจ้าหน้าที่เขาใหญ่..... (มติชน 25 เม.ย. 59 หน้า 14)
-  
เปิดยุทธการ”ฉก.บุ่งผำ”ทวงคืนผืนป่า”สองแคว”.... (มติชน 25 เม.ย. 59 หน้า 28)
-  
ยึดสวนยางพายารุกป่าสงวนพบนายทุนกว้านซื้อนับพันไร่..... (ไทยโพสต์ 25 เม.ย. 59
  หน้า
3)
-  
เร่งจัดสรรที่ทำกิน 4.5 แสนไร่มอบชุมชนรอบป่า 55 จว.สกัดรุกเพิ่ม....
  (แนวหน้า 23 เม.ย. 59 หน้า 2)

-  
ลำปางเปิดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพร่วมพิทักษ์ป่าไม้.... (แนวหน้า 23 เม.ย. 59 หน้า 15)
-  
คอลัมน์ตระเวนข่าวทั่วไทย : ยึดพะยูงถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบขน.... (แนวหน้า 23 เม.ย. 59
  หน้า 16)

-  
ยึดสวนยางรุกป่า.... (มติชน 24 เม.ย. 59 หน้า 2)
-  
ภาพข่าว : ตรวจยึด-ทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้.... (แนวหน้า 23 เม.ย. 59 หน้า 16)
-  
คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด : พังงา-ไฟป่า วันที่ 23 เม.ย. นายเจนฯ.... (ข่าวสด 24 เม.ย. 59
  หน้า 11)

-  
ภาพข่าว : เก็บหลักฐาน-ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครลงพื้นที่ฯ.... (มติชน 25 เม.ย. 59
  หน้า 12)

-  
ปัญหา”ป่าเมืองน่าน”ด่ากันสนั่นโซเชียลฯ.... (แนวหน้า 24 เม.ย. 59 หน้า 1)
-  
“หมอกควันภาคเหนือ”รุกซ้ำหลังพ้น 60 วัน”ห้ามเผา”.... (กรุงเทพธุรกิจ 25 เม.ย. 59
  หน้า 15)

-  
เตรียมที่ทำกิน 55 จังหวัด 4.5 แสนไร่ สกัดรุกป่าเพิ่ม.... (เดลินิวส์ 23 เม.ย. 59 หน้า 21)
-  
ส่องวิกฤต”ร้อนตับแลบ”ร้อนจนต้องร้องขอชีวิต!.. (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 3600 23 เม.ย. 59
  หน้า 5)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 97

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1002
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7111
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้16362
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา71851
mod_vvisit_counterเดือนนี้8113
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา251393
mod_vvisit_counterทั้งหมด13866125

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat