English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1724

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1723

News image

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการแถลงข่าว โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัด ทส. เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ในประเด็นเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม...

gen1722

News image

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการเสวนาเปิดตัวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย" ครั้งที่1 อ่านเพิ่มเติม...

gen1721

News image

พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน"ภูมิรักษ์ พิทักษน้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ ตลาดน้ำขวัญ-เรียม มีนบุรี กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1720

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ประธานพิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 119 ปี ณ ห้องประชุม1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1719

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานพร้อมทั้งมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1717

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของรมว.ทส. ในการถือปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1718

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ประธานในการเปิดงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ่านเพิ่มเติม...

gen1716

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีทำลายงาช้างของกลางที่คดีสิ้นสุด และตกเป็นของแผ่นดิน ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1793

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภายในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1801

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารส่วนกลางเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1800

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และปฏิบัติภารกิจในวันแรก เมื่อศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1799

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 119 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1798

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการเปิดงาน “โครงการงานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1797

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานร่วมลงนามในพิธีการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก H.A.SLADE อ่านเพิ่มเติม...

news1795

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ่านเพิ่มเติม...

news1796

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้เยี่ยมชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อ่านเพิ่มเติม...

news1794

News image

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ นายสมชัย มาเสถียร และ นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1792

News image

กรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

news1790

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1737

News image

นายสมชัย มาสเถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินจาก บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ... อ่านเพิ่มเติม...

1736

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานธงและเข็ม โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ... อ่านเพิ่มเติม...

1734

News image

กรมป่าไม้ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับราชการไทย เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ... อ่านเพิ่มเติม...

1735

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

VDO

More in: VDO, VDO

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 ตุลาคม 2558
There are no translations available.

-  คอลัมน์ รอบรั้วเกษตร : "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ปี58  (คมชัดลึก 9 ต.ค. 58  หน้า 10)
- 
ปลัดอำเภอนำทีมบุกยึดไม้เถื่อน (เดลินิวส์ 9 ต.ค. 58  หน้า 13)
- 
คอลัมน์ อาชญากรรมทุกทิศทั่วไทย : ฝ่ายปกครองยโสธร พบไม้พะยูง
  ถูกลักลอบตัดอีกแล้ว
  (พิมพ์ไทย 9 ต.ค. 58  หน้า 5)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 ตุลาคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว...ลงพื้นที่...จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผอ. สำนักฯ 3 (ลำปาง)
  (บ้านเมือง 8 ต.ค. 58 หน้า 14)

-  
หลาน “ปลอดประสพ” คุมป่าไม้ (ไทยรัฐ 8 ต.ค. 58 หน้า 1)
-  
หลาน  ปลอดประสพคุมก.ป่าไม้ (เดลินิวส์ 8 ต.ค. 58 หน้า 1)
-   
ครม.ตั้งอธิบดีกรมประมง-ป่าไม้ (ข่าวสด 8 ต.ค. 58 หน้า 10)
-   
คอลัมน์....แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ (บ้านเมือง 8 ต.ค. หน้า 14)
-   
คอลัมน์....ข่าว ทั่ว ไทย สุราษฎร์ธานียึดไม้ตะเคียนในป่าสงวน (new 108 8 ต.ค. 58 หน้า 4)
-   
คอลัมน์....ข่าวสั้น ยึดไม้พะยูงซ่อนใต้น้ำ (มติชน 8 ต.ค. 58 หน้า 11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 06 ตุลาคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว....ค้ายา ตร.ปส.จับกุมนายสมบัติ  รักชาติ จ.เชียงใหม่
  (เดลินิวส์ 6 ต.ค. 58 หน้า 1)

-  
ภาพข่าว....ตรวจเยี่ยม : จเรศักดิ์  นันตะวงษ์ จ.ลำปาง (แนวหน้า 6 ต.ค. 58 หน้า 15)
-  
ภาพข่าว....ให้กำลังใจ...ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.11 (ห้วยฉลอง) จ.ลำปาง
  (สยามรัฐ 6 ต.ค. 58 หน้า 14)
-  
รวบ “เจ้าหน้าที่.ป่าไม้” ร่วมแก๊งค้ายาบ้า จ.เชียงใหม่ (เดลินิวส์ 6 ต.ค. 58 หน้า 9)
-  
คอลัมน์....ข่าวสั้น ทั่วไทย เดินหน้าทวงคืนผืนป่า จ.นครราชสีมา
  (เดลินิวส์ 6 ต.ค. 58 หน้า 13)

-  
คอลัมน์....เก็บมาเล่า ทส.ช่วยทายาท จนท.ป่าไม้ (มติชน 6 ต.ค. 58 หน้า 10)
-  
ภาพข่าว....เตรียมชงอธิบดีกรมป่าไม้อนรักษ์ต้นจำปียักษ์หายาก จ.ลำปาง
  (เดลินิวส์
6 ต.ค. 58 หน้า 13)
-  
ล่อซื้อจับยานรกคนป่าไม้ร่วมแก๊ง จ.เชียงใหม่ (ไทยรัฐ 6 ต.ค. 58 หน้า 1)
-  
กรมป่าไม้เตรียมลุยภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ (โพสต์ทูเดย์ 6 ต.ค. 58 หน้า A7)
-  
ชาวม้ง “หวานอมขมกลืน” เมินจับ-ทำรีสอร์ต จ.เพชรบูรณ์
 
(ASTV ผู้จัดการรายวัน 6 ต.ค. 58 หน้า 5)
- 
เพชรบูรณ์รอผังเมืองรวมช่วยจัดระเบียบ “ภูทับเบิก” (มติชน 6 ต.ค. 58 หน้า 3)
-  
แก้ภูทับเบิกรอนอภ.ใหม่เคาะ จ.เพชรบูรณ์ (มติชน 6 ต.ค. 58 หน้า 5)
-  
ชป.ศปทส.ภ.5 ตั้งด่านจับไม้กระยาเลยเพียบ จ.แพร่ (บ้านเมือง 6 ต.ค. 58 หน้า 2)
-  
พบต้นจำปีหลวงใหญ่ที่สุดในโลก จ.ลำปาง (มติชน 6 ต.ค. 58 หน้า 13)
-  
มอดไม้คู่ป่าสาละวิน “ดาบกู้ชาติ” ....น.4 “ ดาบกู้ชาติ “ จ.แม่อ่องสอน
  (พิมพ์ไทย 6 ต.ค. 58 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว....อธิบดีป่าไม้คนใหม่ ลุยสางภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
  (โพสต์ทูเดย์ 7 ต.ค. 58 หน้า
A7)
-   ”มีชัย” นัด กรธ.ลุยร่าง รธน. 120 วันส่อไม่พอ “บิ๊กตู่” จวกบีบีซีนำเสนอข่าวมั่ว
  (เดลินิวส์ 7 ต.ค. 58 หน้า 1)
-   
ครม.ตั้งอธิบดีกรมประมง-ป่าไม้ (ข่าวสด 7 ต.ค. 58 หน้า 10)
-   
ครม.มีมติแต่งตั้งบิ๊ก ขรก.พลเรือน ก.คลัง-แรงงาน-แรงยุติธรรม-เกษตรฯ-ทส
 
(มติชน 7 ต.ค. 58 หน้า 11)
-   
ไม่รู้ใครเป็นใครบนภูทับเบิกแฉนายทุนรู้ไร้เอกสารสิทธิยังซื้อ
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 7 ต.ค. หน้า 5)
-   
คอลัมน์....โทรโข่ง ขยายข่าว ตั้งซี 10 ทส. เมื่อวันที่ 6 ต.ค. คณะรัฐมนตรี
 
(ไทยรัฐ 7 ต.ค. 58 หน้า 12)
-   
ครม.ตั้ง “วิมล” นั่งอธิบดีประมง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (แนวหน้า 7 ต.ค. 58 หน้า 7)
-   
มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (ไทยโพสต์ 7 ต.ค. 58 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 03-05 ตุลาคม 2558
There are no translations available.

-  ป่าไม้-กอ.รมน. จ่อลุยยึดคืน ภูทับเบิก (มติชน 3 ต.ค. 58 หน้า 11)
-  
แจงรื้อรีสอร์ต “ภูทับเบิก” ไม่ได้อยู่ขั้นตอนฎีกา (มติชน 4 ต.ค. 58 หน้า 1,5)
-  
ภาพข่าว....ไม้เถื่อน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองฯ จ.น่าน (แนวหน้า 4 ต.ค. 58 หน้า 1)
-  
ภาพข่าว....จับไม้พะยูง จ. นครพนม (บ้านเมือง 3 ต.ค. 58 หน้า 1)
-  
คอลัมน์...จดหมาย ถึง เดลินิวส์ ร้องเรียนการลักลอบตัดไม้ที่แพร่
  (เดลินิวส์ 5 ต.ค. 58 หน้า 10)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 69

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้114
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8664
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา58999
mod_vvisit_counterเดือนนี้78409
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา233373
mod_vvisit_counterทั้งหมด12078813

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat