English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1684

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสุรจิต อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1683

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์วีรชน กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1682

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการแถลงข่าว วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1681

News image

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

gen1679

News image

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1678

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประธานเปิดงาน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

gen1676

News image

คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านเพิ่มเติม...

gen1677

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1675

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1673

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยัง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1726

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

news1728

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างงานเพาะชำกล้าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1729

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางานป่าไม้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1727

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ทางภาคเหนือ ณ ชุมชนบ้านห้วยดงเย็น อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1725

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำกำลังชุดพยัคฆ์ไพร สำนักจัดการฯ ที่ 6 (อุดรธานี) หน่วยป้องกันฯในท้องที่ จ.เลย สนธิกำลังร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 กอ.รมน.จ.เลย นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.หนองหิน สำนักงานที่ดิน จ.เลย เจ้าหน้าที่ทหารพราน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และ ทสจ.เลย เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อภูกระแต ท้องที่ อ.หนองหิน จ.เลย จำนวน 11 จุด วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1723

News image

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2558 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็น “ครู” แห่งแผ่นดิน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

news1721

News image

กรมป่าไม้ จัดการแข่งขันกีฬาสี กรมป่าไม้ ประจำปี 2558 โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1720

News image

กรมป่าไม้ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ณ บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1722

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1724

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำกระเช้าของขวัญ และแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 38 ปี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1677

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...

1676

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดการประชุม วิทยากรกระบวนการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการสิทธิครอบครองและธรรมาภิบาล ในพื้นที่ป่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้... อ่านเพิ่มเติม...

gen1680

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมป่าไม้” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร... อ่านเพิ่มเติม...

1675

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณห้องอาหารวนาลี กรมป่าไม้... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 มกราคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร (ไทยโพสต์ 30 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  เปิดอีก 12 ตู้คอนเทนเนอร์จากลาว พบเศษไม้พะยูง-รากไม้-กล้วยไม้-หินมงคล
  (Astvผู้จัดการรายวัน 30 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  ดาว์พงษ์ ช้าแต่ชัวน์-รุกป่าสิรินาถ (ข่าวสด 30 ม.ค. 58 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มกราคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว ค้นตู้คอนเทนเนอร์ (คมชัดลึก 29 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  สนธิกำลังจับมอดไม้ (เดลินิวส์ 29 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดรับสมัครตำแหน่ง
   รองอธิบดี
(บ้านเมือง 29 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  คอลัมน์ ม้าสีหมอก เอกซเรย์สุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์ (บ้านเมือง 29 ม.ค. 58 หน้า 2)
-  เตรียมเปิดตู้ไม้ต้องสงสัยจากลาวอีก 9 ตู้ (ASTVผู้จัดการรายวัน 29 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  ซุกพะยูงตู้สินค้าเตรียมออกนอก ขนจากลาวจะไปจีนจับได้คาแหลมฉบัง
  
(ไทยรัฐ 29 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  ตรวจรีสอร์ตสวนผึ้งกั้นทางน้ำ (มติชน 29 ม.ค. 58 หน้า 12)
-  เผยเอกสารสิทธิที่ดินเขตอุทยานฯสิรินาถบางแปลงต้องจ่ายสูงถึง 700 ล้านบาท
  
(ASTVผู้จัดการรายวัน 29 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  คอลัมน์ รอบเมืองไทยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ (ASTVผู้จัดการรายวัน 29 ม.ค. 58 หน้า 5)
-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย ล้างบางรีสอร์ตสวนผึ้ง (โพสต์ทูเดย์ 29 ม.ค. 58 หน้า A7)
-  คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย ปราจีนบุรี-จับขนพะยูง (ข่าวสด 29 ม.ค. 58 หน้า 15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 มกราคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าว เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกับชาวบ้านทำแนวกันไฟ (มติชน 27 ม.ค. 58 หน้า 10)
-  ยึดไม้ชิงชันเตรียมข้ามโขง (เดลินิวส์ 27 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  เชียงใหม่เข้มหมอกควัน-ไฟป่าหวั่นกระทบสุขภาพ-จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้ง 24 ชม.
  (เดลินิวส์ 27 ม.ค. 58 หน้า 14)

-  สมัชชาผนึกชุมชนแก้ปัญหาหมอกควันหวั่นรุนแรงต่อเนื่อง
  (คมชัดลึก 27 ม.ค. 58 หน้า 10)

-  ไล่สกัดจับรถขนไม้พะยูงมูลค่า 3 แสนบาท (บ้านเมือง 27 ม.ค. 58 หน้า 2)
-  อึ้งแพไม้สักเถื่อนเกยตื้น 105 ท่อน (เดลินิวส์ 27 ม.ค. 58 หน้า 9)
-  ป่าไม้ชง มทภ.3 ฟัน สมีเกษม รุกที่น้ำหนาว (ASTVผู้จัดการ 27 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  ถึงคราวพิสูจน์...กึ๋นเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปม สงฆ์รุป่า หวังฟื้นฟูหรือแค่ลวงตา
  (เดลินิวส์ 27 ม.ค. 58 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มกราคม 2558
There are no translations available.

-  ภาพข่าวเปิดพิสูจน์ตู้คอนเทนเนอร์ (กรุงเทพธุรกิจ 28 ม.ค. 58 หน้า 15)
-  ภาพข่าวค้นตู้คอนเทนเนอร์ (คมชัดลึก 28 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  ภาพข่าวไม้เถื่อน (โพสต์ทูเดย์ 28 ม.ค. 58 หน้า A3)
-  ไม้พะยูงซุกในตู้สินค้าส่งออกจับคา-ท่าเรือที่แหลมฉบัง (ไทยรัฐ 28 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  ลุยตรวจตู้คอนเทนเนอร์ซุกไม้เพียบ (เดลินิวส์ 28 ม.ค. 58 หน้า 16)
- ทส.ขน พะยูง-สัก ค่าพันล้านส่งทหารให้ทำพิพิธภัณฑ์ (มติชน 28 ม.ค. 58 หน้า 1)
-  ผงะ!เปิดตู้คอนเทนเนอร์จากลาว พบสำแดงเท็จหลายรายการคาดมีพะยูงสอดไส้
 
(ASTVผู้จัดการรายวัน 28 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย สั่งอายัดตู้ขนไม้ (โพสต์ทูเดย์ 28 ม.ค. 58 หน้า A7)
-  ทหารสนธิกำลังสกัดรุกป่าสงวน (แนวหน้า 28 ม.ค. 58 หน้า 2)
-  ร้องผู้ว่าฯพังงาถอนสิทธิ์นายทุนรุกป่าสงวน (คมชัดลึก 28 ม.ค. 58 หน้า 8)
-  ชาวบ้านดอยภูคา จ.น่านครวญไม่มีไฟฟ้าใช้ (คมชัดลึก 28 ม.ค. 58 หน้า 8)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้น ลุยรื้อบ้านปลัดรุกพื้นที่ป่าสงวนหมากหญ้า (สยามรัฐ 28 ม.ค. 58 หน้า 14)
-  ดาว์พงษ์เตรียมพร้อมลดไฟป่าภาคเหนือ (บ้านเมือง 28 ม.ค. 58 หน้า 14)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24-26 มกราคม 2558
There are no translations available.

-  ทบทวนนโยบาย จัดการหมอกควัน-ไฟป่า หยุดแก้ปัญหาด้วย “อีเว้นท์”
 
(มติชน 24 ม.ค. 58 หน้า 7)
-  ภาพข่า ทำแนวกันไฟ (มติชน 26 ม.ค. 58 หน้า 10)
-  ชิง 10 รองอธิบดี “ดาว์พงษ์” ยันไม่ยี้ (ไทยรัฐ 26 ม.ค. 58 หน้า 13)
-  ดัดหลังเก็งกำไรที่ดิน เปิดป่ารับนักลงทุน เขตศก.พิเศษ
  (ประชาชาติ 26 ม.ค. 58 หน้า 1,13)

-  คอลัมน์ รอบรั้วทั่วไทย สนธิกำลังบุกยึดพื้นที่บุกรุกป่า (คมชัดลึก 26 ม.ค. 58 หน้า 8)
-  ไม้สักเถื่อน ลอยติดฝั่งสาละวิน ประจานแผนปราบขบวนการตัดไม้
  (กรุงเทพธุรกิจ 26 ม.ค. 58 หน้า 14)

-  หารือผู้ว่าฯปมที่พักสงฆ์สามแยก (มติชน 26 ม.ค. 58 หน้า 6)
-  กรมป่าไม้ฟ้องเพิ่ม เกษม รุกที่ (ข่าวสด 26 ม.ค. 58 หน้า 15)
-  ป่าไม้ตามบี้สมีเกษม แฉแอบเอาที่ดินขาย (เดลินิวส์ 24 ม.ค. 58 หน้า 1)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 35

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5311
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8244
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45243
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา34680
mod_vvisit_counterเดือนนี้159974
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา224070
mod_vvisit_counterทั้งหมด10308793

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat