English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1654

News image

นางมิ่งขวัญ วิทยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน  เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

gen1653

News image

ร่วมประชุมทางไกล สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1649

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเครือข่ายป่าไม้ เดินทางมาเยี่ยมเครือข่าย รสปท. บ้านนาไฮ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1648

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมวางแผนมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1628

News image

กรมป่าไม้ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ และรับฟังรายงานสถิติการดำเนินคดีเกี่ยวกับการจับกุมไม้ในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม...

1626

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบรรยายภารกิจของกรมป่าไม้ ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 31 คน ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1625

News image

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2557 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง บ้านห้วยหินเพลิง หมู่ 10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1623

News image

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบกล้าไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีสถานที่การศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรมป่าไม้ ณ บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 อ่านเพิ่มเติม...

1624

News image

กรมป่าไม้ นำกล้าไม้กาสะลองคำ (ปีบสีทอง) กันเกรา และพุดซ้อน จำนวน 500 ต้น มอบให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1666

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1665

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน Global Tiger Day ณ ชั้น 7 เซ็นทรัลพระราม 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1664

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพยัคฆ์ไพร เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1663

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นำแจกันดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การอุสาหกรรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1662

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1659

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2557 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1657

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1661

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของกรมป่าไม้ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1658

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

news1660

News image

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของกรมป่าไม้ และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1650

News image

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชุติเดช กมนณชนุตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1648

News image

นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมภาระกิจในจังหวัดเชียงราย และได้เข้าร่วมปลูกป่ากับพระอาจารย์ ว.วัชรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 25... อ่านเพิ่มเติม...

1644

News image

กรมป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดงานโครงการปลูกป่าในใจ ปฏิบัติธรรม วิถีพุทธ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มูลนิธิรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น และจังหวัดสระบุรี... อ่านเพิ่มเติม...

1638

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 คันมาให้บริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารเทียมคมกฤส กรม... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ..กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 14)

-  ที่ดินตรวจ ส.ค. 1 สิรินาถ 370 แปลงเสี่ยงผิด กม.
  (ประชาชาธุรกิจ  31 ก.ค. – 3 ส.ค. 57 หน้า 24)

-  เบิร์ด อายริว..กระทรวงทรัพฯ (ประชาชาติธุรกิจ 31 ก.ค.-3 ส.ค. 57 หน้า 26)
-  ป่าไม้-ผู้ว่าฯถกปมเอกสารสิทธิ (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  เจ้าอาวาสร้องเจอตร.ไถ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 13)
-  รื้อกุฏิสงฆ์รุกป่าสงวนกาฬสินธุ์ (แนวหน้า 31 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  พบโฉนด บุญชูภูเก็ต รีสอร์ตหรูครอบครอง 2อธิบดีผนึกแก้รุกป่า
  (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 1,14)

-  คอลัมน์หมายเหตุบ้านเมือง  ดร.ยกเครื่องกรมป่าไม้-กรมอุทยานฯ
  (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 5)

-  คอลัมน์บุคคลในข่าว...ฟังธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่พูดถึงป่าไม้
  (ไทยรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 4)

-  คอลัมน์บทนำมติชน..สาวให้ถึงต้นตอ (มติชน 31 ก.ค. 57 หน้า 2)
-  ลุยวินรฟม.หมอชิต จัดระเบียบใหม่คุมเข้มโก่งราคา (เดลินิวส์ 31 ก.ค. 57 หน้า 1)
-  ขานรับนโยบาย คสช.สั่งกล้าไม้จำนวนมาก สถานีเพาะชำไม่ทัน
  (เดลินิวส์ 31 ก.ค57 หน้า 29)

-  แก๊งมอดไม้เหิมย่องลอบตัดไม้กลางป่าสงวน! (บ้านเมือง 31 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  ทหารจับไม้พะยูงซุกถุงหอมแดง (ข่าวสด 31 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  จี้เอาผิดจนท.รัฐ-นายทุนบุกรุกป่าชุมชน (สยามรัฐ 31 ก.ค. 57 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  สีสันพรรณไม้เทิดไท้ราชินี 9-13 ส.ค. (ไทยโพสต์ 30 ก.ค. 57 หน้า 3)
-  จัดสีสันพรรณไม้ถวายพร 12 สิงหา (มติชน 30 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ทีวีซีน ผุด หัวใจปฐพี ละครน้ำดีอนุรักษ์ป่าไม้ (ข่าวสด 30 ก.ค. 57 หน้า 17)
-  คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย ป่าไม้กาญจนบุรีลุยจับไม้เถื่อน (แนวหน้า 30 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  พุทธะอิสระเดินคอตก , ขณะที่นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า
  (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 1,16)

-  หน้าต่างเมือง  ป่าถูกทำลายกว่า 8 แสนไร่/ปี (โพสต์ทูเดย์ 30 ก.ค. 57 หน้า A6)
-  แก๊งมอดไม้ไม่เข็ดชักลากไม้จากป่าจ๊ะเอ๋ จนท.ไม้รอด (บ้านเมือง 30 ก.ค. 57 หน้า 20)
-  คอลัมน์ ข่าวสั้นทั่วไทย ยึดไม้พะยูงเตรียมข้ามโขง (เดลินิวส์ 30 ก.ค. 57 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
  (ไทยโพสต์ 26 ก.ค. 57 หน้า 17)

-  แนวทางปฏิรูปกรมป่าไม้เปิดทางประชาชนมีส่วนร่วมหนุนงานด้านป้องปราม มิติใหม่
  แห่งการดูแลทรัพยากร
(บ้านเมือง 27 ก.ค. 57 หน้า 9)
-  บุรีรัมย์รวมพลแสดงพลังทวงคืนพื้นที่ป่าดงใหญ่ (แนวหน้า 26 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  ป่าไม้ลุยตรวจบุกรุกหาดภูเก็ต (ข่าวสด 26 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  พยัคฆ์ไพร กับ หนอนบ่อนไส้ป่า ใครจะอยู่ใครจะไป.. (มติชน 26 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  ป่าไม้ลุยยึดป่าคืน 800 ไร่ ค้นรถเจอโพยส่วยพะยูง (มติชน 26 ก.ค. 57 หน้า 1,5)
-  คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก  โรงปูนทีพีไอรุกป่า (ไทยรัฐ 26 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  กรมป่าไม้จ่อเอาผิด ทีพีไอรุกดป่า (ข่าวสด 26 ก.ค. 57 หน้า 16)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด  ประจวบฯ-ยึดไม้ (ข่าวสด 26 ก.ค. 57 หน้า 16)
-  ทส.วาง7 ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ป่า (ข่าวสด 26 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  ข่าวสั้นทันโลก รุกป่าสงวน (ไทยรัฐ 26 ก.ค. 57 หน้า 15)
-  ทหารเร่งจับนายทุนรุกป่าภูพาน (ข่าวสด 26 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  ติวเข้ม “คนป่าไม้” สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ ร่วมป้องกันไฟป่าใน “โครงการ
  ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า”
(ไทยโพสต์ 27 ก.ค. 57 หน้า 16)
-  คอลัมน์ทอล์คออฟเดอะทาวน์  สองดอกเตอร์ดูแลป่า (มติชน 27 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  Nothing to see here (Bangkok Post 27 july 2014 P.3,4,5)
-  ป่าไม้ลุยตรวจบุกรุกหาดภูเก็ต (ข่าวสด 27 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  พยัคฆ์ไพร กับ หนอนบ่อนไส้ป่าใครจะอยู่ใครจะไป (มติชน 27 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  ยึดไม้เถื่อนมูลค่านับล้าน จ.หนองคาย (แนวหน้า 27 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด หนองคาย-ยึดไม้ (ข่าวสด 27 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  ส่องผลงาน เฟสแรกคสช. เน้นปรองดอง-อุ้มชาวนา-จัดระเบียบ
  (กรุงเทพธุรกิจ 28 ก.ค. 57 หน้า 1,2)

-  ทหารลุยล้างอิทธิพลทวงผืนป่านักร้อยไร่! (ไทยโพสต์ 28 ก.ค. 57 หน้า 3)
-  “แนวทางปฎิรูปกรมป่าไม้” เปิดทางประชาชนมีส่วนร่วมหนุนงานด้านป้องปรามมิติใหม่
  แห่งการดูแลทรัพยากร
(ไทยโพสต์ 28 ก.ค. 57 หน้า 7)
-  รวบนายทุนรุกป่าสงวนฯภูพาน (ASTV ผู้จัดการรายวัน 28 ก.ค. 57 หน้า 5,6)
-  บุกรวบ 18 ผู้ต้องหาแก๊งรุกป่ากาฬสินธุ์ขยายผลถึงนายทุนยึดคืนแล้ว 2 พันไร่
  (แนวหน้า 28 ก.ค. 57 หน้า 1,7)

-  เชียงรายรักษ สวล.ลุยปราบอิทธิพลรุกป่าต้นน้ำเวียงแก่น
  (สยามรัฐ 28 ก.ค. 57 หน้า 11)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  ภาพข่าว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงงาน
  (สยามรัฐ 29 ก.ค. 57 หน้า 4)

-  ดันปลูกป่า ธรรมวนาภิบาลสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วิธีพุทธ (มติชน 29 ก.ค. 57 หน้า 10)
-  ทหาร-ป่าไม้บุกตรวจสอบรุกำที่ป่าสร้างรีสอร์ทเกลื่อนดอย ม่อนแจ่ม
  (พิมพ์ไทย 29 ก.ค. 57 หน้า 4)

-  เชือด! รีสอร์ต “ดอยปู่ไข่” รุกป่าคาดทั้งจว.ถูกบุกรุกนับหมื่นไร่
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 29 ก.ค. 57 หน้า 5,6)
-  ล่าดต.บงการค้าไม้เถื่อนสั่งลากคอขยายผลสอบ
  (
ASTV ผู้จัดการรายวัน 29 ก.ค. 57 หน้า 5,6)
-  ติวเข้ม “คนป่าไม้” สร้างเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศร่วมป้องกันไฟป่าใน “โครงการ
  ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า”
(บ้านเมือง 29 ก.ค. 57 หน้า 21)
-  โฉนดบุญชู ฮุบป่าภูเก็ต แฉโคราช (มติชน 29 ก.ค. 57 หน้า 1,11)
-  คอลัมน์เหนือจรดใต้ ล้างรีสอร์ตฮุบพื้นที่ต้นน้ำ (ไทยโพสต์ 29 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ชาวลำสมพุงผวาถูกยึดพื้นที่ดินทำกิน (ไทยโพสต์ 29 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  ทส.พบป่าภูเก็ตมั่วสวมโฉนด เร่งรอบเอกสาร-หลักฐานเอาผิดนายทุน
  (โพสต์ทูเดย์
29 ก.ค. 57 หน้า A7)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น ยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกคืนกว่า 70 ไร่ (สยามรัฐ 29 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  คอลัมน์ทั่วไทยข่าวสด กาญจน์-ยึดไม้เถื่อน (ข่าวสด 29 ก.ค. 57 หน้า 16)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
There are no translations available.

-  ทส.วาง 7 ยุทธศาตร์อนุรักษ์ป่า (ข่าวสด 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  คอลัมน์ ย่อยข่าวอปท. ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
  (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 27)

-  ยึดคืนที่ดิน ปูนทีพีไอ รุกป่า 800 ไร่ เกินพื้นที่สัมปทาน ด้านทหารเปิดฉาก ทวงคืน...
  (โพสต์ทูเดย์ 25 ก.ค. 57 หน้า
A7)
-  ประจวบฯยึดไม้หวงห้าม (มติชน  25 ก.ค. 57  หน้า 6)
-  คอลัมน์ข่าวสดทั่วไทย ประจวบฯ-ยึดไม้ (ข่าวสด 25 ก.ค. 57 หน้า 14)
-  แจกกล้าไม้ ประยุทธ์ เตือนทุจริต (เดลินิวส์ 25 ก.ค. 57 หน้า 9)
-  ร้องขบวนการแอบอ้างคสช.ทำเดือดร้อน (ไทยโพสต์ 25 ก.ค. 57 หน้า 6)
-  นครพนมค้นรถเจอโพยส่วยพะยูงจ่านจนท.มั่นคงเป็นล้านป่าไม้ลุยยึดที่คืน 800 ไร่ ทีพีไอ
  (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 1)

-  สั่งด่วนยุติปลูกป่าส่อทุจริตหักหัวคิว (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 57 หน้า 16)
-  สะพัดหัวคิวโครงการปลูกป่า (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
-  อุทยานเร่งกฎหมาย ไซเตส ไล่บี้ (มติชน 25 ก.ค. 57 หน้า 11)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3240
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7664
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27064
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา46617
mod_vvisit_counterเดือนนี้199208
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา281444
mod_vvisit_counterทั้งหมด9254418

กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat