English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1770

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1768

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยกรมป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1769

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเป็นการชะลอและกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำน่าน ณ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1767

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมสำเร็จหลักสูตร การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์รักษาโรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1766

News image

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1764

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1765

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1763

News image

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงพลัง "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ่านเพิ่มเติม...

gen1762

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุม "ประชารัฐ พิทักษ์ป่าน่าน" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

gen1761

News image

พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ณ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1868

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม การบังคับใช้กฎหมายกรณีบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งขาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1867

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินค่าชดเชยการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

news1866

News image

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี เยี่ยมชมแปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขาบริเวณบ้านแม่สาน้อย โดยชุมชนในพื้นที่ร่วมกับกลุ่ม FORRU (forest restoration research unit) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

news1865

News image

กรมป่าไม้ จัดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมสวบสวนคดีพิเศษ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

1774

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการสัมมนา “สวนป่าเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1773

News image

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร Trainimg Course and Study Visit on Disaster Risk Reducion, Disaster Management, and Community Resilience for Participants from Pacific Inland Countries ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 255... อ่านเพิ่มเติม...

1772

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2559... อ่านเพิ่มเติม...

1771

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนจากกรมป่าไม้ ร่วมกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ผู้บริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้ประกาศข่าว และดารานักแสดง ช่อง 7 ร่วมกันแจกกล้าไม้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 25... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  คอลัมน์ ประกายดาว: พยัคฆ์ไพร-พญาเสือ-ฉลามขาว  (สยามรัฐ  29 มิ.ย. 59  หน้า 14)
- 
หนุนปลูกป่าเชิงพาณิชย์ลดบุกรุก  (มติชน  29 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- 
กรมป่าไม้หนุนป่าเชิงพาณิชย์ ลดบุกรุกป่า-ที่มาถูกกฎหมาย  (เดลินิวส์  29 มิ.ย. 59  หน้า 22)
-  
พศ.ส่งจนท. ตรวจธรรมกาย สปก.โคราชทวงคืน ที่ดินเวิลด์พีชวัลเล่ย์  (เดลินิวส์  29 มิ.ย. 59  หน้า 1,2,16)
- 
คอลัมน์ ข่าว ทั่ว ไทย: จับไม้สักบ้านนายก อบต.  (new108  มิ.ย. 59  หน้า 4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว ปลูกป่า...หัวหน้าส่วนราชการ  (ข่าวสด  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
ภาพข่าวฟื้นป่าต้นน้ำ  (แนวหน้า  28 มิ.ย. 59  หน้า 13)
-
ป่าไม้แจ้งความแล้วเอาผิดรีสอร์ทรุกเขาค้อ  (โพสต์ทูเดย์  28 มิ.ย. 59  หน้า B12)
-
ไล่ทวงสมบัติชาติรีสอร์ตฮุบป่าสงวน3พันไร่บนเขาค้อ  (ไทยโพสต์  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ Thailand: เจ้าหน้าที่ลุยสอบรีสอร์ตเขาค้อ  (new108  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
แจ้ง5รีสอร์ตหรูรุก'เขาค้อ'  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ไล่สอบรีสอร์ตรุกป่า'เขาค้อ'  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ร้อง"เขาใหญ่"ขโมยไม้-ทุจริตเงินบริจาค  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
สั่งขยับ"ปลัดทส." พ้นปธ.สรรหาซี9 รองจตุพร-แทน  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,13)
-
คอลัมน์ คนหน้า 5 / เริ่มจะเป็นจริง ส.ป.ก. / ข่าวฉาว  (เดลินิวส์  28 มิ.ย. 59  หน้า 5)
-
สำนักข่าวพระพยอม  (โลกวันนี้  28 มิ.ย. 59  หน้า 1,3)
-
ส่งไลน์ป้องป่าไม้ลวนลามขรก.สาว  (เดลินิวส์  28 มิ.ย. 59  หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ปล้ำสาวป่าไม้ไม่คืบ  (ไทยรัฐ  28 มิ.ย. 59  หน้า 15)
-
ลวนลามสาวป่าไม้บานปลาย'สมัคร'จ่อเอาผิดไลน์พาดพิง  (มติชน  28 มิ.ย. 59  หน้า 12)
-
ระดมจนท.ปูพรมค้นหา"ฮ" ทำพิธีเปิดป่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์  (ผู้จัดการรายวัน  360°   28 มิ.ย. 59  หน้า 1,11)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  “อธิบดีป่าไม้”สอบขรก.หญิงถูกปล้ำ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
-  
คอลัมน์ IN BRIEF : กรมป่าไม้แก้ปัญหาลวนลามจนท.หญิง.... (M2F  24 มิ.ย. 59 หน้า 6)
- 
อธิบดีป่าไม้เฉ่งหัวหน้าเหยื่อปล้ำที่ปกป้องคนทำผิดเจ้าตัวย้ายขึ้นเหนือ....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)

- 
คอลัมน์แวดวงรอบกรุง : / เหตุล่วงละเมิดทางเพศในกรมป่าไม้....
  (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)

- 
ฉาวโฉ่หวังขยี้กามขรก.สาวป่าไม้.... (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 13)
- 
แฉนายเบรกแจ้งความขรก.สาวหวิดถูกข่มขืน.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
สั่งสอบคนขับรถไล่ปล้ำป่าไม้สาวจี้ฟันหน.งานด้วยฯ.... (มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 1)
- 
คอลัมน์อย่างนี้ต้อง Share : / ออกหน้าเคลียร์เรื่องร้อนในความรับผิดชอบ
  ของกรมป่าไม้....
(มติชน 24 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
คอลัมน์เด่นทั่วไทย : ห้ามจนท.หญิงทำงานลำพัง.... (โพสต์ทูเดย์ 24 มิ.ย. 59 หน้า B11)
- 
คอลัมน์ท่านขุนน้อย ณ ลีลาแห่งบุปผากระบี่ : / แม้ว่าสถานการณ์ป่าไม้เมืองไทย....
  (ไทยโพสต์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 2)
- 
โค่นต้นไม้ 5 พันต้นแลกเพชรเกษม 4 เลน รอป่าไม้ไฟเขียวหนุนเที่ยวพังงา....
  (เดลินิวส์ 24 มิ.ย. 59 หน้า 12)
- 
คอลัมน์มุมข้าราชการ : / 28. นายคงศักดิ์  มีแก้วฯ.... (ไทยรัฐ 24 มิ.ย. 59 หน้า 15)
- 
ซิ่งขนไม้พะยูงแหกโค้งชนเสาชาวบ้านไล่จับคนขับหนีรอด.... (บ้านเมือง 24 มิ.ย. 59
  หน้า 2)

- 
สปท.ห่วงรบ.เลือกตั้งไม่รักษาผืนป่า.... (ข่าวสด 24 มิ.ย. 59 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

- ภาพข่าว: ลุยตรวจ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- จนท.ตรวจเขาค้อพบรีสอร์ตรุกที่อื้อ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 1,8)
- เอกซเรย์หุบเขาไฮโซ'หางดง-สะเมิง'ฮอตรีสอร์ต-บ้านพักท่วม... (ประชาติธุรกิจ  27-29 มิ.ย. 59  หน้า 1,24)
- ไล่สอบรีสอร์ตรุกป่า'เขาค้อ' (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- คอลัมน์ สถานการณ์เด่น/09.00น.เจ้าหน้าที่ป่าไม้..  (โพสต์ทูเดย์  27 มิ.ย. 59  หน้า A4)
- จนท.ลุยตรวจ'เขาค้อ'พบรีสอร์ตรุกที่เพียบยึดป่า-ไร้เอกสารสิทธิ  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 1,8)
- 'พยัคฆ์ไพร'ลุยแน่ทวงคืนป่าบางขนุน ดีเดย์สิงหายึด3พันไร่...  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 1,5)
- คอลัมน์ ข่าวสั้น: รุกป่าทำสวนทุเรียน  (มติชน  26 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- คอลัมน์ ข่าวเด่น ทั่วไทย: ยึดคืนป่านายทุนรุกทำ สวนทุเรียน 550 ไร่  (โพสต์ทูเดย์  25 มิ.ย. 59  หน้า A11)
- ทส.เปลี่ยนตัวปธ.สรรหา'ซี 9'  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 11)
- เขี่ยทิ้ง'ปลัดทส.' พ้นปธ.สรรหาซี9 'รองจตุพร'เสียบ  (ไทยรัฐ  27 มิ.ย. 59  หน้า 15)
- ลือปลดปลัดทส.เพื่องานคล่องตัว  (เดลินนิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)
- ทส.เปลี่ยนตัวปธ.สรรหา'ซี 9'  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 11)
- หึ่ง!เล็งปลดปลัดทส.  (ไทยโพสต์  27 มิ.ย. 59  หน้า 2)
- คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: วรศาสน์ อภัยพงษ์ คุมกรมน้ำบาดาล  (ข่าวสด  27 มิ.ย. 59  หน้า 5)
- Failing women in the workplace  (Bangkok Post  26 June 2016  P.10)
- Law needs fairer hand (Bangkok Post  27 June 2016  P.6)
- ลวนลามสาวป่าไม้บานปลาย'สมัคร'จ่อเอาผิดไลน์พาดพิง  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 9)
- ส่งไลน์ป้องป่าไม้ลวนลามขรก.สาว  (เดลินิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)
- เล่นงานหัวหน้า ขรก.สาว-โดนปล้ำ ฐานปกป้องคนผิด เหยื่อย้ายไปเหนือ  (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 59  หน้า 1,10)
- คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 4)
- บทนำมติชน: วัคซีนกันละเมิด  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 2)
- คอลัมน์ มุมข้าราชการ  (ไทยรัฐ  25 มิ.ย. 59  หน้า 12)
- จี้บิ๊กเต่าฟันคนขับรถ-หน.งานอธิบดียันเอาผิดปล้ำสาวป่าไม้  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 1,5)
- คอลัมน์อย่างนี้ต้องแชร์  (มติชน  25 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- คอลัมน์ สารพันปัญหา / สารประเทศไทย  (ไทยรัฐ  27 มิ.ย. 59  หน้า 6)
- 'ฮ.ทัพฟ้า'บินหายขาดการติดต่อ  (มติชน  27 มิ.ย. 59  หน้า 8)
- ธรรมกายชี้เวิลด์พีซวัลเล่ย์ถูกต้อง  (เดลินิวส์  27 มิ.ย. 59  หน้า 13)

 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559
There are no translations available.

-  คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ-ภาพข่าว : พลิกฟื้นผืนป่า ประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)

- 
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : รับมอบเงินค่าชดเชย-นายชลธิศ  สุรัสวดี....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)

- 
คอลัมน์แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ : ข่าวแรก...กระทรวงฯ / ปิดท้ายข่าว...นายชลธิศฯ....
  (บ้านเมือง 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)
- 
ภาพข่าว : พลิกฟื้นผืนป่า...ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ... (สยามรัฐ 23 มิ.ย. 59 หน้า 14)
- 
กองทัพแมลงกะแท้บุกบ้านพักป่าไม้.... (มติชน 23 มิ.ย. 59 หน้า 8)
-  
“ป่าไม้”ฉาวปล้ำขรก.หญิง “อธิบดี”เต้นสอบลงโทษทางวินัย.... (ไทยรัฐ  23 มิ.ย. 59 หน้า 13)
- 
ขรก.สาวหวิดถูกข่มขืนแฉ “นาย” เบรกแจ้งความ.... (มติชน 23 มิ.ย. 59 หน้า 1)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 106

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

June 2016
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4158
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7756
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25544
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา62368
mod_vvisit_counterเดือนนี้230042
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา276638
mod_vvisit_counterทั้งหมด14364692

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat