“รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

         & … Read more “รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่า

          วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชั … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

         & … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณไปเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

          … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่8/2563

                นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่า … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่8/2563