นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประช … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ … Read more พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2563

ทส. ห่วงใยประชาชนรับผลกระทบจากพายุ ‘ซินลากู’ สั่งหน่วยงานในสังกัดจัดกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน

          … Read more ทส. ห่วงใยประชาชนรับผลกระทบจากพายุ ‘ซินลากู’ สั่งหน่วยงานในสังกัดจัดกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และวัน เวลา สถานที่ในประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดาอารักษ์ประจำเมืองแพร่ เทวดาอารักษ์ประจำสวนรุกขชาติเชตวัน พิธีขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณ

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องบัตรพลีบูชาเทวดาอารักษ์ประจำเมืองแพร่ เทวดาอารักษ์ประจำสวนรุกขชาติเชตวัน พิธีขอขมาบอกกล่าวเทวดาแบบโบราณ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐม … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒ … Read more ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓