พิธีเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย การจัดทำกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ กองกิจการในพระองค … Read moreพิธีเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย การจัดทำกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562

กรมป่าไม้ จัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไ … Read moreนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2562

กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ … Read moreกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่11สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไ … Read moreนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าสู่เขาสูงชัน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู … Read moreอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยแถวขบวนรถยนต์ลำเลียงกล้าไม้มีค่าสู่เขาสูงชัน