นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. แจ้งแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 154/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของกรมป่าไม้ โดยแจ้งให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 2. สรุปผลรายงานสถิติประจำวัน และกำชับปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 3. ให้เร่งรัดและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน WFH ตามข้อสั่งการกระทรวง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 4. การดำเนินการตามมาตรการ และการพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้พิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานกับ ทส. อย่างใกล้ชิดถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อมายึดถือปฏิบัติต่อไป

         & … Read more

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ … Read more

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์

กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

                วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายอดิศร นุชด … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เกี่ยวกับประเด็นในการบริหารงาน ของกรมป่าไม้ยุคใหม่

         & … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         & … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

                วันที่ 1  มกราคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค … Read more

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอิน ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์

         & … Read more