นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือบันทึก MOU

กรมป่าไม้ประชุมหารือบันทึก MOU กับ สำนักงานคณะกรรมการศึ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือบันทึก MOU

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายกมล นว … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ของ รมว.ทส.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่า … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย ของ รมว.ทส.

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ห้องประชุมชั้น 3 … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นำร่อง

“ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการ พนักงา … Read more “ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินชดเชย จำนวน 43,295,400 บาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีก … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินชดเชย จำนวน 43,295,400 บาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีเพิกถอนพื้นที่ป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ