การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

         & … Read more การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่า

          วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชั … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ดับไฟป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย

กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         & … Read more กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจา … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เร่งรัดการการปฏิบัติตามแผนการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563  นายอรรถพล เจริญชันษา อป … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เร่งรัดการการปฏิบัติตามแผนการหยุดยั้งทำลายพื้นที่ป่า และการดำเนินการตามมาตรา 25

อธิบดีกรมป่าไม้รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไ … Read more อธิบดีกรมป่าไม้รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมก … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อปรับอัตรากำลังข้าราชการให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและภารกิจเร่งด่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รอง อปม. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. ร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference