นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้ง แถลงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าในการดำเนินคดีบุกรุกป่า

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้ง แถลงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าในการดำเนินคดีบุกรุกป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่”

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ

 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายจต … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเป็นประธานเปิดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

          … Read more พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเป็นประธานเปิดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดำริให้ขยายเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้และลงทะเบียนในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จ … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดำริให้ขยายเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้และลงทะเบียนในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ทส. เปิดงานวันทะเลโลก ปี 63 ภายใต้ธีม “Innovation for a Sustainable Ocean”

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี … Read more ทส. เปิดงานวันทะเลโลก ปี 63 ภายใต้ธีม “Innovation for a Sustainable Ocean”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)

พลเอก วรพงษ์ สงเนตร ประธานการคณะกรรมมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

          … Read more พลเอก วรพงษ์ สงเนตร ประธานการคณะกรรมมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจ้างงานประชาชน (งบกลาง)

         & … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจ้างงานประชาชน (งบกลาง)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพ … Read more กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563