วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทส. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุมชนบางม่วง-บางใหญ่

         & … Read more วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทส. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุมชนบางม่วง-บางใหญ่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

          … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นา … Read more พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ถวายพระพรชัยมงคล

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรว … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ถวายพระพรชัยมงคล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เดินทางไปวัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เพื่อมอบอาหารปรุงสำเร็จ

วันที่ 29 เม.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทร … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เดินทางไปวัดไผ่ตัน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เพื่อมอบอาหารปรุงสำเร็จ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563

                นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

         & … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563