การประชุม เรื่อง “จัดหางานให้ทหารปลดประจำการ ช่วยงานป่าไม้” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

การประชุม เรื่อง “จัดหางานให้ทหารปลดประจำการ ช่วยงานป่า … Read moreการประชุม เรื่อง “จัดหางานให้ทหารปลดประจำการ ช่วยงานป่าไม้” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

รับหนังสือ ร้องเรียนของ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสมศั … Read moreรับหนังสือ ร้องเรียนของ น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณี นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการปลูกสวนป่าระดับกรม ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา. 09.30 น. นายสมศ … Read moreการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการปลูกสวนป่าระดับกรม ประจำปี 2563

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา.  14.30 น. นายสม … Read moreนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ … Read moreนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธ … Read moreนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ“ค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบด … Read moreนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ“ค่ายเยาวชน….รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน ” 1 ปี แห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง โครการ OUR KHUNG BANGKACHAO”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมาย … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน ” 1 ปี แห่งการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของการสานพลัง โครการ OUR KHUNG BANGKACHAO”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม The Third Asia-Pasific Urban Fotestry Merting 2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภ่พันธ์ 2563 นายสมศักดิ์  สรรพโกศลก … Read moreนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม The Third Asia-Pasific Urban Fotestry Merting 2020

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน