ร่วมกันนำไม้ของกลางตามคดีอาญาที่13/64 ยึดทรัพย์ที่ 9/64 ปจว.ข้อ3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง)

» Read more

ร่วมกันดำเนินการตรวจยึดไม้ประดู จำนวน 2 ต้น ปริมาตร 0.445 ลบ.ม

» Read more

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

» Read more

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(คำป่าหลาย ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการฯ ด้วยการเดินลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ)

» Read more

1 2