หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน ออกไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตุลาคม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด พื้นที่บุกรุก จำนวน 0-1-54 ไร่

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคาร บ้านพัก ในเขตป่าไม้ถาวรป่าโคกสูง – บ้านดง ท้องที่บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมประชุมชี้แจง ราษฎรที่ได้ผล กระทบจากกระแสไฟฟ้าดับ ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอำเภอน้ำพองเป็นประธานในการประชุม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึดไม้

» Read more
1 2 3 4