หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าโคกสูง-บ้านดง ท้องที่ตำบลนาคำ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน ร่วมกันระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน กรณีขอรังวัดออกโฉนด

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ท้องที่ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ ได้ร่วมกันออกไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน กรณีขอรังวัดขอออกโฉนดที่ดิน รายนายสุนทร ชูรัตน์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้บริเวณสำนักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมเกษตรกรรมดงมูล

» Read more

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ส่วนแยกอุบลรัตน์ ออกไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3 4