หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร เข้าร่วมดับไฟร่วมกับราษฎรบ้านดงมัน พื้นที่เสียหาย เนื้อที่ประมาณ ๒๐ไร่

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า และได้ร่วมกับ เทศบาลตำบาลดงมูล พร้อมรถดับเพลิง เข้าทำการดับไฟป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

» Read more

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 7(ขอนแก่น) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3(คำชะอี) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร,เจ้าหน้าที่ทหาร ชป.รส.อ.หนองสูง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองสูง ได้สนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดได้ร่วมประชุมหารือเพื่อการเสริมสร้างพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองระดับจังหวัด

» Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 2561

» Read more
1 2 3 4