แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2023


ทดลองสร้างภาพต้นไม้ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Poly Cam

เตรียมการก่อนดำเนินการ จากการทดลองถ่ายภาพต้นไม้ตามรูป 3D ข้างต้นนั้น พบว่า ระยะทางที่ LiDAR จะไปกระทบวัตถุและวิเคราะห์ภาพได้นั้นมีระยะประมาณ 1.5-2 เมตร ตัวโปรแกรมสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้และมาผูกกับ Cloud Point โดย 1 ต้นใช้เวลาประมาณ 5 นาที ตัวโปรแกรมในเวอร์ชั่นฟรีนั้น สามารถเซฟโปรเจ็คออกมาได้เพียงนามสกุล .Glb ตาม Format glTF (Graphics Library Transmission Format or GL Transmission Format and formerly known as WebGL Transmissions Format or WebGL TF)  การแสดงผลใน WordPress ต้องอาศัย plug […]


การปลดล็อกบัญชี Oracle Database ผ่านโปรแกรม sqlplus 1

บัญชีในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle Database อาจถูกล็อคได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น รหัสผ่านหมดอายุ มีการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ฯลฯ อาการที่พบคือเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ถูกล็อกจะพบข้อผิดพลาด ORA-28000: the account is locked สามารถปลดล็อกบัญชีผ่านโปรแกรม sqlplus ได้โดยเปิดโปรแกรม Comand Prompt และพิมพ์คำสั่งดังนี้ หากระบุรหัสผ่านถูกต้องจะพบหน้าต่างที่มีลักษณะดังนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปลดล็อคบัญชี โดยแทนที่ username ด้วยชื่อบัญชีที่ต้องการปลดล็อค