แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 พฤศจิกายน 2014


การตรวจสอบและเผยแพร่บทความ

เมื่อไปที่หน้าเรื่องทั้งหมดแล้วพบเรื่องที่มีคำว่า “รอการตรวจสอบ” กำกับไว้อยู่ด้านหลังชื่อเรื่อง แสดงว่าผู้สนับสนุนเขียนเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้ว และต้องการเผยแพร่