แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2014


วิธีใช้เครื่องมือจัดรูปแบบเนื้อหาเบื้องต้น 2

ในขณะที่สร้างหรือแก้ไขเรื่อง/หน้าใหม่ ผู้เขียนจะพบกับส่วนที่ใช้สำหรับเขียนเนื้อหา (visual editor) ดังนี้


แนวทางการร่างและเผยแพร่เนื้อหา 1

เนื้อหาซึ่งได้รับการจัดการที่ดี นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และความสวยงามของเว็บไซต์อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการร่างและเผยแพร่เนื้อหาไว้ ดังนี้


การตรวจสอบและเผยแพร่บทความ

เมื่อไปที่หน้าเรื่องทั้งหมดแล้วพบเรื่องที่มีคำว่า “รอการตรวจสอบ” กำกับไว้อยู่ด้านหลังชื่อเรื่อง แสดงว่าผู้สนับสนุนเขียนเรื่องดังกล่าวเสร็จแล้ว และต้องการเผยแพร่


การเขียนบทความเพื่อส่งรอการตรวจสอบ 1

ผู้สนับสนุนสามารถเขียนบทความของตนเองเพื่อส่งต่อให้ผู้ตรวจทาน หรือผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะเผยแพร่บทความได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้:


การเปลี่ยนและกู้คืนรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อ เข้าสู่ระบบ แล้ว สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการนำเมาส์ไปชี้ไว้ที่ “สวัสดีครับ [ชื่อผู้ใช้]” ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บ แล้วกด “แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของฉัน” ในหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้า จะพบช่อง “รหัสผ่านใหม่” และ “ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง” ให้ตั้งรหัสผ่านใหม่และกรอกรหัสดังกล่าวลงไปในช่องทั้งสอง จากนั้นกดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว”


การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

การเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการพิมพ์ www.forest.go.th/wp-admin ในช่องพิมพ์ url ของเว็บบราวเซอร์ จากนั้นให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ หรือระบบอัตโนมัติของ WordPress เพื่อเข้าใช้งาน การออกจากระบบ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว สามารถออกจากระบบได้โดยการนำเมาส์ไปชี้ไว้ที่ “สวัสดีครับ [ชื่อผู้ใช้]” ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บ แล้วกด “ออกจากระบบ”