แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 ธันวาคม 2014


วิธีใช้เครื่องมือจัดรูปแบบเนื้อหาเบื้องต้น 2

ในขณะที่สร้างหรือแก้ไขเรื่อง/หน้าใหม่ ผู้เขียนจะพบกับส่วนที่ใช้สำหรับเขียนเนื้อหา (visual editor) ดังนี้