แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 ธันวาคม 2014


แนวทางการร่างและเผยแพร่เนื้อหา 1

เนื้อหาซึ่งได้รับการจัดการที่ดี นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และความสวยงามของเว็บไซต์อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงได้มีการกำหนดแนวทางในการร่างและเผยแพร่เนื้อหาไว้ ดังนี้