แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 ตุลาคม 2015


เปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และบวชป่า ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ม.3 และป่าชุ […]


ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า

วันที่ 9  ต.ค.58 ผอ.สน.จทป ที่1(นายชูเกียรติ พงศ์ ศิริวรรณ) ผอ.ส่วนป้องกัน(นายสุพจน์ ทัศนานนท์)ได้ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า สน จทปที่1(เชียงใหม่) จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ ชม31(ส […]